Martin Vopěnka, spisovatel - Rozhovor pro časopis Host 02/2016

Rozhovor pro časopis Host 02/2016

Je ti Česko malé?

Ano, je mi malé. Ale na tom snad není nic divného: vždyť ono je malé i objektivně.

Má skoro 80 000 km2. V čem je malé tobě?

Jsou tady kouzelná místa. Ale žádné velehory nebo veletoky, žádný mořský příboj, žádné rozbouřené živly. Žádná velká přírodní epika. A to se myslím promítá i do kultury — je taková umírněná: trocha toho českého humoru a odstupu, v tom jsme asi nejsilnější, trocha české hospody, nějaké ty vztahy, nevěry… Nic příliš vážného, nic příliš velkého. A běda, když máš vyšší ambice. To se neodpouští.

Rozhovor ke stažení zde PDF

Setkání u stromu

Stáří se ohlásí vzpomínkou z dětství.
Natáhneš ruku přes čas, jenž současnost rozpůlil vedví.

Na druhém břehu v dětství svém stojíš
u stromu, který už tenkrát byl vzrostlý.
Oharky cigaret kapsy si plníš,
botičkou posouváš žaludy v listí.
Pak úlek chlapečka srdce ti zlomí.
Mámina zloba je to, na co myslí.

Pomalu odcházíš.
Zas listí spadlé je a vlhko v kůře stromů,
červené lavice bývaly v parcích.
Ruku si podat chceš přes čas, jenž odplynul,
o dotek letmý jen marně se snažíš.
Tak stáří začíná:
ten chlapec je ti blízký,
však byl to jiný svět.
O mostech nevíš.