Martin Vopěnka, spisovatel - Koloběh života

Koloběh života

Čím zakrýt prázdnotu
po krátkém milování?
Po dechu rozkoše,
v němž nelze věčně dlít?

Prázdnotu po jaru,
jež prohnalo se strání,
mířivši do jara,
v němž příště budeš sít?

Vracíš se pozvolna
do neopakování,
cestou, jež dopředu
tě v kruhu nutí jít.

(Josefův důl, 26. 03. 2011)

Chvíle, jež prchá mi

Já a ty na lodi u břehů Kréty.
Hledíme na moře průzračné a čisté,
má ruka dotkla se tvé jemné kůže.
Čas téměř neběží a moře klidné je
u bílé skály.

Možná, že před smrtí budu chtít vrátit
právě tuhle chvíli.
Tu, jež teď probíhá;
já zdravý jsem a silný
a vůně bylin jde z rozpálených svahů.

Vedle mne spočíváš
jak bárka bez posádky,
i já se oddávám
tichému bezesnění.
Chvíle, jež prchá mi.
Začátek umírání.

(Červenec 2006, Kréta)