Martin Vopěnka, spisovatel - Konec zákona

Konec zákona

Obálka knihy Konec zákonaMartin Vopěnka: Mám obavy, že se ke slovu dostanou staré běsy

Tento román o zlu – tak drsný, že je zatěžko jej číst – psal autor v letech 1997 – 1999 a odhodlal se jej vydat mnohem později. Proti námitkám, že je román příliš naturalistický obsahuje příliš mnoho surových až sadistických a pornografických scén, se autor brání: Zlo je třeba zobrazit tak, aby z něj člověku (čtenáři) bylo nanic. Estetizované zlo je návodné. Ano, tohle je román o zlu – o špatnosti, která dřímá v leckom z nás a za vhodných vnějších (nebo individuálních) podmínek se ujme vlády. Lidské dějiny jsou dostatečným svědectvím, že tomu tak opravdu je. A ani dnes se před tímto dřímajícím zlem, před démony v nás, nemůžeme cítit bezpeční.

Další informace ke knize:

Začátek skepse

Nanečisto se nežije
a druhá šance není.
Občas bych něco vrátil snad,
či zvolil rozdvojení.

Tak, jak jsem věřil životu,
hrál fotbal s prvním synem
a připadal si bohatý
i s krabicovým vínem,

tak už dnes nějak nevěřím.
Polykám vzácné doušky
posledních vlahých teplých dní
a oddaluji zkoušky

jež přicházejí s podzimem:
například ztrátu chuti
na nepoznanou budoucnost
v níž stroze odmítnuti

konečně nohama na zemi
jdem do stejného bodu.
Lhostejno jestli prostředkem
anebo po obvodu.

(Břevnov 4. 6. 2013)