Martin Vopěnka, spisovatel - Kameny z hor

Kameny z hor

Obálka knihy Kameny z horDeník se zaznamenanými pocity a vzpomínky vyvolané putováním po rumunských Karpatech.

„Moje knižní prvotina, kterou vydala Mladá fronta v roce 1989 – ještě před listopadem. (Ještě dříve jsem napsal řadu povídek, které ale knižně nevyšly.) Psal jsem ji v době studia na FJFI ČVUT, kde mne to vůbec nebavilo – vlastně v době, kdy jsem měl pracovat na diplomce. Kniha zachycuje pocity a obrazy z přechodu rumunských hor a ve své době zaujala svou otevřeností. Přestože jsem byl nucen na několika místech text zmírnit, řada kritických narážek v ní zůstala. Ale hlavně: pro tehdejší oficiální kulturu byl téměř nepřijatelný už samotný svobodomyslný duch knihy.“

Další informace ke knize:

Začátek skepse

Nanečisto se nežije
a druhá šance není.
Občas bych něco vrátil snad,
či zvolil rozdvojení.

Tak, jak jsem věřil životu,
hrál fotbal s prvním synem
a připadal si bohatý
i s krabicovým vínem,

tak už dnes nějak nevěřím.
Polykám vzácné doušky
posledních vlahých teplých dní
a oddaluji zkoušky

jež přicházejí s podzimem:
například ztrátu chuti
na nepoznanou budoucnost
v níž stroze odmítnuti

konečně nohama na zemi
jdem do stejného bodu.
Lhostejno jestli prostředkem
anebo po obvodu.

(Břevnov 4. 6. 2013)