Martin Vopěnka, spisovatel - Pohádky Větrných hor

Pohádky Větrných hor

Obálka knihy Pohádky Větrných hor Martina VopěnkyBaladické povídky o zvířatech a návštěvnících hor.

Autor zná hory a obtíže života v tomto přírodním společenství. Snaží se čtenáři zprostředkovat jak drsné životní podmínky pro zvěř, tak základní životní pravdy, které tamní realita lidem odhalí. Čtenářské určení kolísá od dětí ml.šk.věku, k nimž se autor sklání vyprávěním o zvířatech, až po příběhy zdánlivě pro mládež, které se snaží ukázat na chyby, jichž se lidé dopouštějí ve vzájemných vztazích

Další informace ke knize:

Začátek skepse

Nanečisto se nežije
a druhá šance není.
Občas bych něco vrátil snad,
či zvolil rozdvojení.

Tak, jak jsem věřil životu,
hrál fotbal s prvním synem
a připadal si bohatý
i s krabicovým vínem,

tak už dnes nějak nevěřím.
Polykám vzácné doušky
posledních vlahých teplých dní
a oddaluji zkoušky

jež přicházejí s podzimem:
například ztrátu chuti
na nepoznanou budoucnost
v níž stroze odmítnuti

konečně nohama na zemi
jdem do stejného bodu.
Lhostejno jestli prostředkem
anebo po obvodu.

(Břevnov 4. 6. 2013)